Ouderraad

Wie zijn wij?

Wij zijn ouders betrokken zijn met het schoolgebeuren van onze kinderen. Sommige van die ouders willen deze betrokkenheid ook in daden omzetten en engageren zich in de werking van de kerngroep. Deze kerngroep zet zich op regelmatige tijdstippen met de directie aan tafel en wisselt van gedachten in een open en constructieve geest over allerhande thema’s die verband houden met het leven op Sint-Jozef Humaniora. Voorzitter van de ouderraad is de heer Dirk Hoet.

Vergaderingen en activiteiten

Per jaar komt de kerngroep en directie een vijftal keer samen. Thema’s die aan bod komen zijn ondermeer het jaarprogramma van de ouderraad, mededelingen van de directie over de werking van de school, leerlingenuitwisselingen met buitenlandse scholen,…

De ouderraad zorgt voor financiële steun bij de aankoop van didactische middelen, organiseert vormingsavonden, culturele activiteiten…

Doelstellingen

De ouderraad wil met raad en daad mee helpen aan de verwezenlijking van het opvoedingsproject van de school. Daarbij wil ze de betrokkenheid van de ouders actief vorm geven en ondersteunen. De ouderraad is het klankbord van alle ouders naar de directie toe. Een goede samenwerking met de directie is dan ook cruciaal. Tenslotte participeert de ouderraad ook in de schoolraad.

En u?

Ook u kunt zich bij het begin van het schooljaar aansluiten bij de ouderraad als actief lid van de kerngroep of als vrijwilliger. Voor verdere inlichtingen kunt u mailen naar ouderraad@sintjozefhumaniora.be .

Een link naar de folder van de ouderraad vindt u hier.