INSCHRIJVEN

Op deze pagina vind je de actuele informatie m.b.t. inschrijven in onze school.

Inschrijven voor het schooljaar 2021-2022
Sinds enkele jaren gelden regels en afspraken om in te schrijven in een school. Deze afspraken zijn in het LOP (lokaal overlegplatform) Brugge-Blankenberge gemaakt en gelden in alle scholen van deze regio.

De vrije inschrijvingsperiode voor het schooljaar 2021-2022 start op dinsdag 20 april 2021, 7.00 uur. Inschrijven in deze coronatijd zal digitaal vanop afstand verlopen. Inschrijvingen verlopen chronologisch (wie eerst komt, is eerst ingeschreven).

Inschrijven in het eerste jaar
Klik hier naar het formulier om digitaal in te schrijven in het eerste jaar voor het schooljaar 2021-2022.

Inschrijven in het tweede tot en met zesde jaar
Klik hier naar het formulier om digitaal in te schrijven in het tweede tot en met zesde jaar voor het schooljaar 2021-2022.

Wie zich inschrijft, verklaart zich akkoord met de leefregel van de school. Die leefregel kan worden gedownload op de openingspagina van deze schoolsite.