INSCHRIJVEN

Infoavond voor toekomstige leerlingen in het eerste jaar op woensdag 23 februari 2022 om 19.00 uur.
Infodag op zaterdag 19 maart 2022.

Op deze pagina vind je de actuele informatie m.b.t. inschrijven in onze school.

Wie info wenst over inschrijven tijdens het lopende schooljaar 2021-2022, neemt per mail of telefonisch contact op met de school.

Inschrijven voor het schooljaar 2022-2023
Sinds enkele jaren gelden regels en afspraken om in te schrijven in een school. Deze afspraken zijn in het LOP (lokaal overlegplatform) Brugge-Blankenberge gemaakt en gelden in alle scholen van deze regio.

De vrije inschrijvingsperiode voor het schooljaar 2022-2023 start op woensdag 20 april 2022. Inschrijvingen verlopen chronologisch (wie eerst komt, is eerst ingeschreven). De inschrijfmodaliteiten voor het schooljaar 2022-2023 zijn momenteel nog niet gekend. Begin april 2022 lees je hier de praktische informatie. Inschrijven in deze coronatijd verliep digitaal vanop afstand.

Tijdens de voorrangsperiode voorafgaand aan de vrije inschrijvingsperiode kan enkel in het eerste jaar ingeschreven worden en geldt:
1) van maandag 7 tot en met vrijdag 18 maart 2022 een inschrijvingsperiode voor broers en zussen van leerlingen die al zijn ingeschreven in de school en voor kinderen van personeelsleden van de school. Wie wenst van deze voorrangsregeling gebruik te maken, vult in deze periode het online inschrijvingsformulier in. Personeelsleden en ouders ontvangen op maandag 7 maart 2022 via het intern schoolplatform Smartschool de link naar het inschrijvingsformulier om digitaal in te schrijven.
2) van maandag 21 maart tot en met vrijdag 1 april 2022 een voorrangsperiode voor indicatorleerlingen. Indicatorleerlingen zijn kinderen uit gezinnen die in het lopende schooljaar of het voorgaande schooljaar een schooltoelage ontvingen of kinderen van wie de moeder niet in het bezit is van een diploma secundair onderwijs of studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs. 33% van de inschrijfcapaciteit is in deze periode voorbehouden voor indicatorleerlingen. Wie wenst van deze voorrangsregeling gebruik te maken, neemt in deze periode telefonisch of per mail met de school contact op. Je ontvangt dan de info om in te schrijven.

Voor informatie kan je bij ons terecht elke schooldag (maandag tot en met vrijdag) van 8.30 tot 12.00 en van 13.30 tot 17.00 uur (op woensdag tot 16.00 uur).

De school is administratief gesloten van donderdag 7 juli tot en met vrijdag 12 augustus 2022.

Wie zich inschrijft, verklaart zich akkoord met de leefregel van de school. Die leefregel kan worden gedownload op de openingspagina van deze schoolsite.