INSCHRIJVEN

Op deze pagina vind je hieronder de actuele informatie met betrekking tot inschrijven in onze school.

Inschrijven voor het schooljaar 2023-2024
Sinds enkele jaren gelden regels en afspraken om in te schrijven in een school. Deze afspraken zijn in het LOP (lokaal overlegplatform) Brugge-Blankenberge gemaakt en gelden in alle scholen van deze regio.

Inschrijven in het eerste jaar
De aanmeldingsperiode (zie hieronder) is voorbij. Wie een bevestigingsmail kreeg, maakt een afspraak om in te schrijven [tel. 050 47 17 17 of mail: onthaal@sintjozefhumaniora.be]. Inschrijven gebeurt fysiek op school vanaf dinsdag 16 mei 2023. Wij voorzien alvast twee inschrijvingsmomenten: dinsdag 16 mei 2023 tussen 17.00 en 20.30 uur en maandag 22 mei 2023 tussen 15.30 en 19.00 uur.

Er zijn nog plaatsen vrij om in het eerste jaar in te schrijven. Wie zich niet aanmeldde, kan inschrijven vanaf dinsdag 16 mei 2023. Contacteer de school om een afspraak te maken.

Inschrijven in het tweede tot en met zesde jaar
Vanaf maandag 17 april 2023 kan je inschrijven voor een studierichting in het tweede tot en met zesde jaar. Hiervoor maak je een afspraak met de school. De inschrijving gebeurt fysiek op school.

Meebrengen bij inschrijving: identiteitskaart van de leerling (+ eventueel BASO-fiche als die beschikbaar is).

Voor informatie kan je bij ons terecht elke schooldag (maandag tot en met vrijdag) van 8.30 tot 12.00 en van 13.30 tot 17.00 uur (op woensdag tot 16.00 uur).

De school is administratief gesloten van donderdag 6 juli tot en met maandag 14 augustus 2023.

Wie zich inschrijft; verklaart zich akkoord met de leefregel van de school. Die leefregel kan worden gedownload op de openingspagina van deze schoolsite.

Aanmeldingsprocedure – afgesloten
Voor alle scholen in Brugge gewoon secundair onderwijs werd op eenzelfde manier van aanmelden en inschrijven voor 1A en 1B gewerkt.

Eerst aanmelden, daarna inschrijven
Je moet eerst digitaal aanmelden alvorens je kan inschrijven. Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school jij je kind wil inschrijven. Pas daarna volgt een effectieve inschrijving.

Waarom organiseren wij een aanmeldingsprocedure?
– We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoort ontstaan.
Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn kind in de school van eerste keuze in te schrijven.

Hoe kan ik aanmelden?

Vanaf maandag 27 maart 2023, 10.00 uur, kan je jouw kind aanmelden voor 1A voor volgend schooljaar 2023-2024. Je vindt hier de link: bruggeso.aanmelden.vlaanderen. Doorloop alle stappen en klik op bevestigen. Je ontvangt een bevestigingsmail wanneer de aanmelding correct verlopen is.

Je kan aanmelden tot en met vrijdag 21 april 2023, 20.00 uur. Het tijdstip van de aanmelding speelt geen rol voor de rangschikking.

Wat heb je nodig om aan te melden?
– Een computer of smartphone met internet.
– Je elektronische identiteitskaart.
– Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind.
– Het rijksregisternummer van je kind (11 cijfers). Dit vind je op de Kids-ID, de isi+kaart of een klever van het ziekenfonds.

Er zit een (plus)broer of (plus)zus op de school of het kind dat je wilt aanmelden, is een kind van personeel.
Je moet ook aanmelden tussen maandag 27 maart 2023 (10.00 uur) en vrijdag 21 april 2022 (20.00 uur). Je hebt hiervoor het rijksregisternummer van het (plus)kind of personeelslid nodig. Het kind zal met voorrang geordend worden.

Heb je hulp nodig met aanmelden?
Kom zeker langs op onze school. We helpen je graag verder met het aanmelden. We zijn beschikbaar elke schooldag (maandag tot en met vrijdag) van 8.30 tot 12.00 en van 13.30 tot 17.00 uur (op woensdag tot 16.00 uur).

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?
Broers, zussen en kinderen van personeel hebben recht op een voorrang. De overige vrije plaatsen verdelen we volgens schoolvoorkeur, gevolgd door toeval. Er zijn in onze school 175 plaatsen voor het eerste jaar.

De computer verdeelt de plaatsen op basis van de criteria “schoolvoorkeur” en “toeval”. Het systeem probeert zoveel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur te geven. Daarom gebeurt er eerst een trekking voor alle eerste schoolvoorkeuren van alle aangemelde leerlingen. De computer rangschikt de leerlingen in een willekeurige volgorde en wijst de plaatsen willekeurig toe.

Voor alle leerlingen die hun school van eerste voorkeur niet kregen, kijkt het systeem vervolgens naar de  tweede schoolvoorkeur. Opnieuw wijst het systeem de plaatsen in een bij toeval bepaalde volgorde aan leerlingen toe.

Ten laatste op maandag 15 mei 2023 ontvang je het resultaat van de toewijzing.

Er zijn drie resultaten mogelijk:
1) Je krijgt een toewijzing in de school van jouw voorkeur: je mag inschrijven. Onze school belt je op om een afspraak te maken.
2) Je krijgt een toewijzing in een school van een lagere keuze: je mag inschrijven in deze school maar je blijft op de wachtlijst van onze school staan. Als er nog een plaats vrijkomt, krijg je de kans aangeboden om in de school van eerste of hogere keuze in te schrijven.
3) Je hebt in geen enkele school een toewijzing: je zal een weigeringsdocument ontvangen met een plaats op de wachtlijst. Komt er een plaats vrij in onze school, dan contacteren wij de wachtlijst (tot en met 6 oktober 2023).

Ben je van mening dat de procedure niet correct is verlopen, dan kun je een klacht indienen via dit meldingsformulier.

Ik heb de aanmeldingen gemist, wat moet ik nu doen?
Vanaf dinsdag 16 mei 2023 kan je vrij inschrijven in onze school. De inschrijvingen verlopen chronologisch. Als er geen vrije plaatsen meer zijn, zal je een weigeringsdocument ontvangen met een plaats op de wachtlijst.