INSCHRIJVEN

Infomomenten
Er is een online infoavond – webinar tweede graad – voor toekomstige nieuwe leerlingen in het derde jaar op woensdag 13 maart  2024 om 19.30 uur.
Er is een online infoavond – webinar derde graad – voor toekomstige nieuwe leerlingen in het vijfde jaar op woensdag 6 maart 2024 om 19.30 uur.
Er is infodag op zaterdag 16 maart 2024.
Voor deze infomomenten is vooraf inschrijven via de schoolwebsite noodzakelijk. Dit kan door hier te klikken.

Op deze pagina vind je hieronder de actuele informatie met betrekking tot inschrijven in onze school.

Inschrijven tijdens het schooljaar 2023-2024
Wie tijdens het schooljaar wenst in te schrijven, maakt een afspraak met de school.

Inschrijven voor het schooljaar 2024-2025
Sinds enkele jaren gelden regels en afspraken om in te schrijven in een school. Deze afspraken zijn in het LOP (lokaal overlegplatform) Brugge-Blankenberge gemaakt en gelden in alle scholen van deze regio. De concrete informatie is nog niet bekend.

Inschrijven in het eerste jaar
Aanmeldingsprocedure
Voor alle scholen in Brugge gewoon secundair onderwijs wordt op eenzelfde manier van aanmelden en inschrijven voor 1A en 1B gewerkt.

Eerst aanmelden, daarna inschrijven
Je moet eerst centraal digitaal aanmelden alvorens je kan inschrijven. Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school jij je kind wil inschrijven. Pas daarna volgt een effectieve inschrijving.

Waarom wordt een aanmeldingsprocedure georganiseerd?
We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoort ontstaan. Het aanmeldingssysteem zorgt er voor dat iedereen evenveel kan krijgt om zijn kind in de school van eerste keuze in te schrijven.

Hoe kan je aanmelden?
Vanaf maandag 25 maart 2024, 10.00 uur, kan je jouw kind aanmelden voor 1A voor het schooljaar 2024-2025. De algemene inschrijflink zal hier verschijnen. Doorloop alle stappen en klik op bevestigen. Je ontvangt een bevestigingsmail wanneer de aanmelding correct is verlopen.

Je kan aanmelden tot en met vrijdag 19 april 2024, 20.00 uur. Het tijdstip van de aanmelding speelt geen rol.

Wat heb je nodig om aan te melden?
– Een computer of smartphone met internet.
– Je elektronische identiteitskaart.
– Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind.
– Het rijksregisternummer van je kind (11 cijfers). Dit vind je op de Kids-ID, isi+kaart of een klever van het ziekenfonds.

Er zit een (plus)broer of (plus)zus op de school of het kind dat je wilt aanmelden, is een kind van personeel.
Je moet ook aanmelden tussen maandag 25 maart 2024 en vrijdag 19 april 2024. Je hebt hiervoor het rijksregisternummer van het (plus)kind of personeelslid nodig. Het kind zal met voorrang geordend worden.

Heb je hulp nodig met aanmelden?
Kom zeker langs op onze school. We helpen je graag verder met het aanmelden. We zijn beschikbaar elke schooldag van 8.30 tot 12.00 en van 13.30 tot 17.00 uur (op woensdag tot 16.00 uur).

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?
Broers, zussen en kinderen van personeel hebben recht op een voorrang. De overige vrije plaatsen verdelen we volgens schoolvoorkeur, gevolgd door toeval. Er zijn in onze school X plaatsen voor het eerste jaar.

De computer verdeelt de plaatsen op basis van de criteria “schoolvoorkeur” en “toeval”. Het systeem probeert zoveel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur te geven. Daarom gebeurt er eerst een trekking voor alle eerste schoolvoorkeuren van alle aangemelde leerlingen. De computer rangschikt de leerlingen in een willekeurige volgorde en wijst de plaatsen willekeurig toe.

Voor alle leerlingen die hun school van eerste voorkeur niet kregen, kijkt het systeem vervolgens naar de tweede schoolvoorkeur. Opnieuw wijst het systeem de plaatsen in een bij toeval bepaalde volgorde aan leerlingen toe.

Ten laatste maandag 29 april 2024 ontvang je het resultaat van de toewijzing.

Er zijn drie resultaten mogelijk:
1) Je krijgt een toewijzing in de school van jouw voorkeur: je mag inschrijven. Onze school belt je op om een afspraak te maken.
2) Je krijgt een toewijzing in een school van een lagere keuze: je mag inschrijven in deze school, maar je blijft op de wachtlijst van onze school staan. Als er nog een plaats vrijkomt, krijg je de kans aangeboden om in de school van eerste of hogere keuze in te schrijven.
3) Je hebt in geen enkele school een toewijzing: je zal een weigeringsdocument ontvangen met een plaats op de wachtlijst. Komt er een plaats vrij in onze school, dan contacteren wij de wachtlijst (tot en met 6 oktober 2024).

Ben je van mening dat de procedure niet correct is gevolgd, zal je via dit meldingsformulier een klacht kunnen indienen.

Ik heb de aanmeldingen gemist, wat moet ik nu doen?
Vanaf dinsdag 14 mei 2024 kan je vrij inschrijven in onze school. De inschrijvingen verlopen chronologisch. Als er geen vrije plaatsen meer zijn, zal je een weigeringsdocument ontvangen met een plaats op de wachtlijst.

Inschrijven in het tweede tot en met zesde jaar
Vanaf dinsdag 16 april 2024 kan je inschrijven voor een studierichting in het tweede tot en met zesde jaar. Hiervoor maak je een afspraak met de school. De inschrijving gebeurt fysiek op school.

Meebrengen bij inschrijving: identiteitskaart van de leerling (+ eventueel BASO-fiche als die beschikbaar is).

Voor informatie kan je bij ons terecht elke schooldag (maandag tot en met vrijdag) van 8.30 tot 12.00 en van 13.30 tot 17.00 uur (op woensdag tot 16.00 uur).

De school is administratief gesloten van donderdag 4 juli tot en met woensdag 14 augustus 2024.

Wie zich inschrijft; verklaart zich akkoord met de leefregel van de school. Die leefregel kan worden gedownload op de openingspagina van deze schoolsite.