Masterclass

Tijdens onze Masterclasses zetten experten en ervaringsdeskundigen een actueel thema gedurende twintig minuten in de kijker. Daarbij wordt er altijd (direct of indirect) een link met de leefwereld van de jongeren gelegd.

Na een Masterclass is er de tijd om vragen te stellen en van gedachten te wisselen.

Met deze Masterclasses halen we de wereld in school binnen, en verruimen we de blik van de jongeren. Dat sluit dan weer heel dicht aan bij onze missie.

Inspirerende mensen. Klaar voor morgen.