Een schooldag

Zoals in bijna alle Vlaamse scholen hebben ook wij een vijfdagenweek met vrije woensdagmiddag.
Op maandag zijn er zes lesuren, op vrijdag zijn er zeven, op dinsdag en donderdag acht en op woensdag vier.

De school is elke dag open vanaf 7.30 uur. Vanaf 8 uur is er toezicht op de speelplaats. Om 8.15 uur gaat de bel. Om 8.21 uur beginnen de lessen (elke les duurt 50 minuten).

Voormiddag
8.21 – 10.03 uur: les 1 + les 2
Van 10.03 tot 10.15 uur is er speeltijd (*).
10.18 – 12.00 uur: les 3 + les 4
Om 12.00 uur begint de middagpauze.

‘s Morgens kiezen we voor gespreide speeltijden om meer ruimte te geven aan leerlingen op de speelplaats.

Op maandag
Om 13.15 uur gaat de bel.
Om 13.21 uur beginnen de lessen.
Er is les tot 15.03 uur (les 5 + les 6).

Op dinsdag en donderdag
Om 13.04 uur gaat de bel.
Om 13.08 uur beginnen de lessen.
13.08 uur – 14.50 uur: les 5 + les 6
14.50 uur – 15.02 uur: speeltijd
15.05 uur – 16.45 uur: les 7 + les 8
Voor het eerste jaar eindigt de donderdag steeds om 15.55 uur.

In het vierde en vijfde jaar is er op dinsdag en donderdag een vijfde lesuur of M-uur van 12.02 uur tot 12.52 uur. De leerlingen hebben daarna middagpauze tot het einde van het vijfde lesuur om 13.58 uur.

Op vrijdag
Om 13.15 uur gaat de bel.
Om 13.21 uur beginnen de lessen.
Er is les tot 15.55 uur (les 5 + les 6 + les 7).