Een zorgzame school

Op Sint-Jozef Humaniora krijgt elke leerling maximale kansen.

Via de zorgfiche en de gesprekken bij de inschrijving werkt de Cel Leerlingenbegeleiding in nauw contact met de leerlingenbegeleidster (mevrouw Lies Dieryckx) individuele trajecten uit voor leerlingen met een specifieke zorgnood (dyslexie, dyscalculie, ASS, hoogbegaafdheid…). De leerkrachten worden daarover via het digitale leerlingenvolgsysteem permanent geïnformeerd. Dankzij die gepersonaliseerde steunmaatregelen hopen we de leerlingen te kunnen helpen waar nodig.

Voor leerlingen die achterstand opliepen is er een breed netwerk van inhaallessen en begeleiding. Zo kan de Cel Leerlingenbegeleiding voor een aantal leerlingen ook (gratis) begeleide avondstudie voorstellen.