Een zorgzame school

Op Sint-Jozef Humaniora krijgt elke leerling maximale kansen.

Via de zorgfiche en de gesprekken bij de inschrijving werkt de Cel Leerlingenbegeleiding in nauw contact met de leerlingenbegeleidsters (mevrouw Lies Dieryckx (alle graden) en mevrouw Leen Senaeve (eerste graad)) individuele trajecten uit voor leerlingen met een specifieke zorgnood (dyslexie, dyscalculie, ASS,…).

Voor leerlingen die achterstand opliepen is er een breed netwerk van inhaallessen en begeleiding. Zo kan de Cel Leerlingenbegeleiding voor een aantal leerlingen ook (gratis) begeleide avondstudie voorstellen.

CSF-leerlingen worden opgevolgd in ons SJH+ project door de heer Ignace Ryheul, mevrouw Isabel Ternier en mevrouw Mart Grommen.

De leerkrachten worden via het digitale leerlingenvolgsysteem grondig geïnformeerd over deze trajecten. Dankzij die gepersonaliseerde steunmaatregelen hopen we de leerlingen te kunnen helpen waar nodig.