CONTACT

Algemeen

Noordzandstraat 76, 8000 Brugge
050 47 17 17
sjh@sintjozefhumaniora.be
http://www.sintjozefhumaniora.be

Directie

20162017_diederik

Diederik Maes
Directeur
20162017_stefaan

Stefaan Lecomte
Adjunct-directeur

Administratie

Onthaal onthaal@sintjozefhumaniora.be
Boekhouding boekhouding@sintjozefhumaniora.be
Boekenfonds boekenfonds@sintjozefhumaniora.be
Leerlingenbegeleiding leerlingenbegeleiding@sintjozefhumaniora.be
Cyberpesten cyberpesten@sintjozefhumaniora.be
Smartschool smartschool@sintjozefhumaniora.be
Moneysafe moneysafe@sintjozefhumaniora.be
Verzekeringen verzekering@sintjozefhumaniora.be
GDPR privacy@sintjozefhumaniora.be


Locatie

 Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de instantie die verantwoordelijk is voor het beleid in één of meerdere onderwijsinstellingen. Ze schept de noodzakelijke voorwaarden voor de goede organisatie van het onderwijs en draagt hierbij morele aansprakelijkheid.
Het schoolbestuur van Sint-Jozef Humaniora is sinds 1 september 2019 de vzw Karel de Goede (www.karel-de-goede.be).

vzw Karel de Goede
Collegestraat 24
8310 Assebroek
Ondernemingsnummer 0472.806.011

Intern meldpunt

Op 21 juni 2023 heeft het Vlaams Parlement het Klokkenluidersdecreet Onderwijs definitief aangenomen. Dat is officieel in werking getreden op 11 augustus 2023. Het nieuwe decreet bepaalt dat iedere onderwijsinstelling moet beschikken over een intern meldpunt.

Wij sluiten aan bij het interne meldpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.