Leerlingbegeleiding

Natuurlijk komen we op de eerste plaats naar school om bij te leren. Dat dit niet vanzelf gaat, moet natuurlijk niet gezegd worden. Onze school probeert op allerhande manieren om de leerlingen daarbij te helpen.

Studie

Zit je niet graag alleen op je kamer of kun je het moeilijk opbrengen om met je huiswerk te beginnen, dan kun je tot 18 uur in de avondstudie blijven. Moet je na de les nog een tijdje op je trein, bus of op je persoonlijke taxi wachten, moet je niet in de stad ronddolen. Je kunt in afwachting in de studie blijven en je kunt al een schoolopdracht af hebben voor je huiswaarts keert! Elke avond is er studie van 16.15 uur (maandag: 15.15 uur) tot 17.30 uur, behalve op woensdag. Vanaf 16.45 uur kunnen de leerlingen om het kwartier de studiezaal verlaten om bijvoorbeeld een optimale busaansluiting te verzekeren.

Leerlingen van het eerste jaar zitten in een aparte studieruimte en worden nauwer opgevolgd.

Deelname aan de avondstudie is altijd gratis.

Inhaallessen

Soms kan het gebeuren dat de microben je te pakken hebben en dat je een tijdje thuis moet zitten of… een stukje van de leerstof lijkt je niet erg duidelijk. Dan kun je dit hoofdstukje in de inhaalles bijbenen. Na afspraak met je lera(a)r(es) kan dit over de middag of ‘s avonds.

Klasuur

In een klasuur gebeuren allerlei leuke activiteiten zodat de klas tot een echte vriendengroep kan uitgroeien. Je leert er ook hoe je het best je lessen instudeert want dit schooljaar heb je een grote sprong gemaakt en je moet je studie wat aanpassen.

In het eerste jaar heb je elke week een uurtje met je klassenleraar. Hierin komen heel wat onderwerpen uit het vak Mens en Samenleving aan bod.

Leren Leren

In het eerste jaar helpen we onze leerlingen bij het leren leren: het opmaken van een studieplanning, het aanleren van een goede studiemethode en het aanbieden van vaktips hoe je het best aan de slag gaat. We voorzien enkele vaste momenten waarop de leerlingenbegeleiding in de klas komt en samen met de vakleraar studietips aanleert.

De klassenleraar

De klassenleraar speelt een belangrijke rol in jouw schoolleven. Je kunt bij haar/hem met je problemen terecht. Voel je je nog niet echt thuis in je klas of sta je nog wat alleen, heb je problemen met studeren, met vrienden of vriendinnen of gaat het eens minder thuis… Je vindt bij je klassenleraar altijd een luisterend oor en een helpende hand.

De klassenraad

De evolutie van de leerlingen wordt een aantal maal met alle leerkrachten van de klas besproken. Ook de CLB-medewerker heeft in dat overleg een zinvolle inbreng.

Leerlingenbegeleidster

Mevrouw Lies Dieryckx en mevrouw Leen Senaeve, onze interne leerlingenbegeleidsters, zijn op school te bereiken voor de leerlingen op maandag, dinsdag, woensdagvoormiddag, donderdag en vrijdagvoormiddag. Een afspraakmoment vastleggen kan eenvoudig via Smartschool. Ook ouders kunnen een afspraak maken.
leerlingenbegeleiding@sintjozefhumaniora.be

CLB

Voor verder professioneel advies kunnen leerlingen en hun ouders ook terecht bij het CLB Brugge. Contactpersoon voor onze school is mevrouw Inge Coene (inge.coene@clbbrugge.be) voor de eerste graad, en Sara Geldhof voor de tweede en derde graad (sara.geldhof@clbbrugge.be). Je kunt ook digitaal en anoniem een vraag stellen via de CLB-chatdienst. Meer info op https://www.clbchat.be/ .

CLBBrugge CLBChat