Ontgroeningsfeest

Elke jaar opnieuw worden de eerstejaars officieel verwelkomd op het ontgroeningsfeest. De hele school mag dan getuige zijn van een creatieve namiddag vol toneel, dans en muziek. Het zijn de zesdejaars die de organisatie verzorgen. Op het einde krijgen alle leerlingen van het eerste jaar ook een peter of meter uit het zesde jaar toegewezen. Die helpen mee om de eerste stappen op onze school te zetten…