CLIL

In onze school is het mogelijk om CLIL-lessen te volgen. De afkorting CLIL staat voor “Content and Language Integrated Learning” en is een vorm van meertalig onderwijs. Niet-taalvakken worden volgens de CLIL-didactiek onderwezen.

Bij ons op school worden volgende opties aangeboden:
– eerste jaar: Klassieke talen (Latijn) in het Frans;
– tweede jaar: Latijn in het Frans, geschiedenis, economie en mens en samenleving in het Engels;
derde en vierde jaar: aardrijkskunde, geschiedenis en chemie in het Engels;
vijfde en zesde jaar: het vak chemie (zesde jaar) in de studierichting met de pool wetenschappen in het Engels en lichamelijke opvoeding in het Engels (op voorwaarde dat de volledige lesgroep die keuze maakt).

Het is ook altijd mogelijk om op school dezelfde richting zonder CLIL te kiezen.

Wie een duidelijk overzicht wil van de CLIL-mogelijkheden op Sint-Jozef Humaniora kan onze CLIL-folder downloaden: klik hier.

In onderstaande presentatie vind je zowel de folder als een filmpje terug.

CLIL