GDPR

GDPR staat voor General Data Protection Regulation (GDPR). Via die regels wil Europa de privacy en persoonlijke gegevens van haar burgers beschermen.

Op Sint-Jozef Humaniora nemen we de GDPR-regelgeving ernstig. Zo vragen we jaarlijks actief aan leerlingen en/of hun ouders welke gegevens (naam, foto’s,…) kunnen gebruikt worden op de website of sociale media.

Wie vragen heeft rond GDPR kan een eenvoudig mailbericht sturen naar privacy@sintjozefhumaniora.be. We nemen dan zo vlug mogelijk contact op.

Wie meer wil lezen over de richtlijnen die schooloverstijgend zijn afgesproken verwijzen we graag naar volgend document: LINK